/ > Connect > Heroes of Innovation

Heroes of Innovation

Vær med til at fejre og anerkende de innovative personer, som gør en forskel!


Arrow's globale Heroes of Innovation kampagne handler om at skabe opmærksomhed omkring og anerkende de mange dygtige og innovative personer, der står bag fremragende tænkning og revolutionerende innovationer, som har gjort en forskel, for den verden vi lever i.

Med Heroes of Innovation kampagnen, sætter Arrow spørgsmålstegn ved, hvorfor vi som mennesker, ofte hylder det simple frem for det komplekse, reality’en frem for videnskaben, og den kendte men taltentløse, frem for den talentfulde men ukendte.

Med ordene ”WHY IS IT” vil vi udfordre dig i forhold til de nyheder og historier som dagligt får din store opmærksomhed, og samtidig sætte gang i tankerne og dialogen.

Du kan starte med at tænke over følgende:

WHY IS IT … at personer, som bruger flere år på at udvikle innovative produkter, som gør vores verden mere tryg, sundere, grønnere og bedre, er mere eller mindre ukendte for os?

Vær med til at fejre og anerkende de mange innovative personer, som gør en forskel – men langt fra får den opmærksom, som de fortjener.

Heroes of Innovation videoer:

Bliv inspireret af vores Five Years Out videoer


Guiding Innovation Forward

Heroes of Innovation er for Arrow en naturlig og kreativ kampagne, som i høj grad understøtter Arrow’s mission – Guiding Innovation Forward.

Five Years Out, er Arrow’s spændende og fremsynede brand budskab, som signalerer det, vi er gode til - at hjælpe vores partnere og kunder med at realisere deres mål og ønsker gennem ”guiding innovation forward”. Five Years Out, er den håndgribelige fremtid - et sted, hvor det ”praktiske” mødes med det ”mulige”. Vi som arbejder hos Arrow ved, at de mange nye teknologier, løsninger og ideer, vi arbejder med i dag, er med til at gøre hverdagen bedre, smartere og mere inspirerende - i morgen!

Guiding Innovation Forward er nøglen til det, vi kalder ”praktisk” innovation. Innovation kræver nemlig mere end fantasi og kreativitet men også erfaring, teknisk know how og en viden om, hvad der er muligt. Netop viden, erfaring, kreativitet og ikke mindst en ”jeg kan attitude” er ord, der kendetegner de mennesker, der arbejder hos Arrow. Kompetencer som gør, at vi kan tillade os at sige, at vi arbejder ud fra en Five Years Out tankegang.
Vi tænker i behov, muligheder og løsninger. Five Years Out opfordrer til at give slip på de praktiske begrænsninger og i stedet fokusere på de mange muligheder, der ligger ude i fremtiden. Vi fokuserer ikke blot på at løse kundernes nuværende behov – men også hvordan deres fremtidige behov imødekommes. Vi kan lide tanken om ”guiding innovation forward”.